Swift sf314 52

1. Стандарт 802.11ax 2×2 с шириной канала 160 МГц позволяет развить максимальную теоретическую скорость передачи данных 2402 Мбит/с, что в 3 раза выше стандарта 802.11ac 2×2 с шириной канала 80 МГц (867 Мбит/с) и почти в 6 раз выше, чем у базового стандарта Wi-Fi 1x1ac (433 Мбит/с), как указано в спецификациях стандарта беспроводной связи IEEE 802.11. Требуется использование беспроводных маршрутизаторов 802.11ax со схожей конфигурацией.
2. Сниженное время задержки на 75% основано на данных моделирования Intel стандарта 802.11ax с использованием OFDMA и без него на 9 клиентах. Средняя задержка без OFDM составляет 36 мс и снижается до 7,6 мс при использовании OFDMA. Для снижения задержек требуется, чтобы точка доступа и все клиенты поддерживали OFDMA.
3. Защита персональным паролем основана на требованиях IEEE для стандарта 802.11ax о поддержке WPA3 — новейшего протокола безопасности на основе стандарта SAE, который обеспечивает более надежную аутентификацию с использованием пароля.
4. Все заявления подлежат окончательному подтверждению корпорацией Intel®. Для получения исчерпывающей информации о производительности и результатах эталонных тестов посетите сайт www.intel.com/benchmarks.
5. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модели и/или региона.
6. Время автономной работы может отличаться в зависимости от конфигурации продукта, параметров электропитания, особенностей использования и прочих факторов. Перейдите на сайт: www.acer.com.

Конфигурации всех продуктов, представленных на сайте, могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленные на сайте продукты могут быть доступны не во всех точках розничной торговли. Указаны предлагаемые производителем цены, которые могут отличаться от розничных. Корпорация Acer не несет ответственности за правильность указанных на сайте цен, а также за возможные ошибки различного характера. Изображения продуктов на сайте могут отличаться от фактического вида товаров.
ПОТРЕБИТЕЛИ ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ ПРОДАЖИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ, И ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ТАКИЕ ПРАВА.
«Документацию ErP (Директива Евросоюза по продукции, связанной с энергопотреблением) вы можете найти . »

1. Модуль 802.11ax 2×2 на 160 МГц забезпечує максимальну теоретичну швидкість передачі даних 2402 Мбіт/с, що утричі більша порівняно зі стандартом 802.11ac 2×2 на 80 МГц (867 Мбіт/с) і майже у шість разів більша, ніж базова швидкість Wi-Fi 1x1ac (433 Мбіт/с), як це закріплено у технічних характеристиках стандарту бездротового зв’язку IEEE 802.11; для використання модуля достатньо просто налаштувати маршрутизатори бездротової мережі 802.11ax.
2. Визначення «на 75% меншої затримки» базується на даних моделювання Intel 802.11ax із технологією OFDMA з 9 клієнтами та без неї. Середнє значення затримки без OFDM становить 36 мс, а з OFDMA – зменшується до 7,6 мс. Покращення значення затримки передбачає підтримку OFDMA точкою доступу та всіма клієнтами.
3. Безпека з використанням особистого пароля базується на вимозі IEEE до стандарту 802.11ax щодо підтримки WPA3, що є новинкою у сфері безпеки й оптимізує SAE, гарантуючи надійнішу автентифікацію на основі пароля.
4. Для усіх заявок передбачається остаточне підтвердження від Intel®. Для отримання детальнішої інформації про функціонування та орієнтовні результати відвідайте веб-сайт www.intel.com/benchmarks.
5. Технічні характеристики можуть різнитися залежно від моделі та/або регіону.
6. Час роботи від батареї залежить від налаштування виробу, налаштувань енергоспоживання, особливостей використання та інших факторів. Відвідайте сайт www.acer.com.

Всі пропозиції можуть бути змінені без попереднього повідомлення і можуть не бути доступними у всіх точках роздрібної торгівлі. Вказані ціни є рекомендованими виробником і можуть відрізнятися від роздрібних. Ми не несемо відповідальності за зміну ціни, друкарські або фотографічні помилки або упущення. Зображення можуть відрізнятися від наведених.
Споживачі мають законні права відповідно до чинного національного законодавства, що регулюють продаж товарів народного споживання, і дана гарантія не виключає, не обмежує та не припиняє ці права.

1. Стандарт 802.11ax 2×2 с шириной канала 160 МГц позволяет развить максимальную теоретическую скорость передачи данных 2402 Мбит/с, что в 3 раза выше стандарта 802.11ac 2×2 с шириной канала 80 МГц (867 Мбит/с) и почти в 6 раз выше, чем у базового стандарта Wi-Fi 1x1ac (433 Мбит/с), как указано в спецификациях стандарта беспроводной связи IEEE 802.11. Требуется использование беспроводных маршрутизаторов 802.11ax со схожей конфигурацией.
2. Сниженное время задержки на 75% основано на данных моделирования Intel стандарта 802.11ax с использованием OFDMA и без него на 9 клиентах. Средняя задержка без OFDM составляет 36 мс и снижается до 7,6 мс при использовании OFDMA. Для снижения задержек требуется, чтобы точка доступа и все клиенты поддерживали OFDMA.
3. Защита персональным паролем основана на требованиях IEEE для стандарта 802.11ax о поддержке WPA3 — новейшего протокола безопасности на основе стандарта SAE, который обеспечивает более надежную аутентификацию с использованием пароля.
4. Все заявления подлежат окончательному подтверждению корпорацией Intel®. Для получения исчерпывающей информации о производительности и результатах эталонных тестов посетите сайт www.intel.com/benchmarks.
5. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модели и/или региона.
6. Время автономной работы может отличаться в зависимости от конфигурации продукта, параметров электропитания, особенностей использования и прочих факторов. Перейдите на сайт: www.acer.com.

Конфигурации всех продуктов, представленных на сайте, могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленные на сайте продукты могут быть доступны не во всех точках розничной торговли. Указаны предлагаемые производителем цены, которые могут отличаться от розничных. Корпорация Acer не несет ответственности за правильность указанных на сайте цен, а также за возможные ошибки различного характера. Изображения продуктов на сайте могут отличаться от фактического вида товаров.
ПОТРЕБИТЕЛИ ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ ПРОДАЖИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ, И ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ТАКИЕ ПРАВА.
«Документацию ErP (Директива Евросоюза по продукции, связанной с энергопотреблением) вы можете найти . »