Micb md salariu

Ro:
Prin intermediul aplicaţiei pentru iOS de la Moldindconbank ai la îndemână acces la conturile de card şi cardurile din gestiune.
Funcţionalităţile aplicaţiei includ:
• vizualizarea soldurilor conturilor de card si a cardurilor;
• vizualizarea detaliilor şi a istoricului tranzacţiilor;
• transfer între cardurile proprii;
• transfer pe cardurile altor clienţi Moldindconbank;
• P2P transfer pe cardurile MasterCard a altor banci din Moldova;
• blocarea/deblocarea cardurilor;
• vizualizarea rechizitelor conturilor;
• serviciul de protecţie a cardului – «Fereastra tranzacțională” ;
• generarea parolei de unică folosinţă (Mobile OTP), utilizată pentru confirmarea anumitor tipuri de tranzacţii în sistemul MICB Web Banking.
• protecţia a cardului – «Fereastra tranzacțională” ;
• ATM Mobile Cash/Cash by Code
• TouchID, FaceID – autentificarea biometrica ;
• Achitarea serviciilor comunale;
• Geolocaţia bancomatelor ;
• P2P by Phone and Send to Friend ;
Pentru accesarea aplicației, este necesar să aveţi deja acces la serviciul MICB Web Banking.
Daca nu beneficiați de serviciul MICB Web Banking, puteţi să vă abonaţi de sine stătător pe adresa www.wb.micb.md, sau la cel mai apropiat bancomat Moldindconbank.
Instrucțiunea: http://www.micb.md/img/smartbanking/intructiune-utilizare-mb-ro.pdf
Notă:
Aplicaţia este disponibilă exclusiv clienţilor persoane fizice ai Moldindconbank
—————————
Ru:
При помощи мобильного приложения для iOS от Moldindconbank, вы сможете быстро и удобно управлять Вашими картами и карточными счетами.
Функционал аппликации включает в себя:
• просмотр сальдо карточных счетов и карт;
• просмотр детализированной истории транзакций;
• перевод средств между своими картами;
• перевод средств на карты других клиентов Moldindconbank;
• P2P перевод средств на карты MasterCard других Молдавских банков;
• блокировка/разблокировка карт;
• просмотр реквизитов счета;
• услуга защиты карты – «Транзакционное окно»;
• генерация одноразовых паролей (Mobile OTP), используемых для подтверждения транзакций в системе MICB Web Banking;
• TouchID, FaceID — биометрическая аутентификация;
• ATM Mobile Cash/Cash by Code;
• Оплата коммунальных услуг;
• Геолокация банкоматов;
• P2P by Phone and Send to Friend ;
Для использования приложения, у вас уже должен быть доступ к системе MICB Web Banking.
Если у вас нет доступа к системе MICB Web Banking, в можете зарегистрироваться на сайте www.wb.micb.md или в ближайшем банкомате Moldindconbank.
Инструкция: http://www.micb.md/img/smartbanking/intructiune-utilizare-mb-ru.pdf
Примечание:
Приложение доступно только для физических лиц, клиентов Moldindconbank.
—————————
En:
Using this application you can have access and manage Moldindconbank accounts and cards.
Application features include:
• Visualization of balances on accounts and cards;
• Visualization of details and transaction history;
• Transfer of funds between cards belonging to the same owner;
• Transfer of funds to other Moldindconbank cards;
• P2P Transfer of funds to other Moldavian bank’s MasterCard cards;
• Block / unblock cards;
• Visualization of account card bank details;
• Card protection service — «Transactional window»;
• One time password (Mobile OTP) generation, security measure used to confirm certain types of transactions on MICB Web Banking.
• Mobile Cash/Cash by Code — ATM operations ;
• TouchID, FaceID – authentication via biometrics;
• Billing payments ;
• P2P by Phone and Send to Friend ;
To access the application, you must already have access to MICB Web Banking.
If you do not have access to MICB Web Banking, you can subscribe on your own on www.wb.micb.md, or at the nearest Moldindconbank ATM.
User guide: http://www.micb.md/img/smartbanking/intructiune-utilizare-mb-en.pdf
Note:
The application is available exclusively for individuals, clients of Moldindconbank.